Kundesider

Her finner du innlogging til våre elektroniske tjenester og nyttig informasjon

Lettstyrt tilbys alle våre forvaltningskunder

Er dere klare for en enklere styrehverdag med Lettstyrt?
Kontakt Jan Erik på 907 80 541‬ / jan.erik@lettstyrt.no

Vaktmester

ON - Styreportal

ON - Flow

§

Lov om eierseksjoner

MARKEDETS MEST BRUKERVENNLIGE STYREVERKTØY

Lettstyrt

§

Lov om burettslag