Forretningsførsel

Vi tilbyr styret rådgiving og tjenester tilpasset sameiet eller borettslagets organisasjonsform.
Tjenestene blir utført slik at vår kompetanse skal være en hjelp for styret slik at eierne kan føle at de blir forvaltet på en god og trygg måte.
Styrene skal føle at verdiene blir tatt vare på.

Forretningsfører utfører for, og sammen med de enkelte styrene:

 

Ø  Regnskapsførsel

o   Daglig oppdateringer

o   Elektronisk fakturamottak

o   Rapportering pr. 30.06. – 31.12.

o   Årsavslutning

o   Rapportering til Altinn – Brønnøysund

Ø  Økonomistyring

o   I lag med styret bistår vi å utarbeide driftsbudsjett slik at boligselskapet har en trygg likviditet.

o   Vi er behjelpelige ved innhenting av lånetilbud og administrering av lånet. Vi kan og administrere individuell nedbetaling av fellesgjelden (IN) for boligselskap.

o   Vi er behjelpelige med forsikringssaker

Ø  Felleskostnader

o   Innkreving og oppfølging av felleskostnader.

Ø  Lån

o   Vi er behjelpelige med lånesøknader for både sameier og borettslag.

Ø  Individuell nedbetaling av fellesgjelden (IN – lån)

o   Vi administrerer Individuell nedbetaling av fellesgjeld.

o   Avtaledokumenter og kontrakter utarbeidet spesielt for IN.

Ø  Strøm og vann avregning (tilleggstjeneste)

o   Vi avregner en gang i året fellesinnkjøp av strøm/vann - samt vi foretar en avregning ved eierskifter

Ø  Eierskifter

o   Vi er leverandør i Ambita (Infoland) angående eierskifter.

o   Vi sørger for avregning av felleskostnader og oppdatering over eiere ved eierskifte

Ø  Årsmøter og Generalforsamlinger

o   Som forretningsfører bistår vi boligselskapene i planlegging og gjennomføring av Årsmøter og Generalforsamlinger. (Innkallelse – rapporter -gjennomføring)

Ø  Utbetaling av styrehonorar og lønn (tilleggstjenester)

o   Innberetning til offentlige etater

Ø  Elektroniske hjelpemidler  

o   Elektronisk signering – med bankID (kontrakter – regnskap o.l.)

o   ON Flow - Web basert godkjenning av fakturaer og utlegg/diverse  bilag

o   Kunden kan også selv velge om de ønsker PORTAL - ON Portal

§  Web basert Styreportal med fakturabehandling – elektronisk arkiv – forsikringsdokumenter – beboerlister – epost utsendinger m.m.

§   Web basert Beboerportal hvor eierne har tilgang til oppdaterte vedtekter, ordensregler, fakturaer, restanser osv.